Noloc

Noloc, is voor loopbaanprofessionals en jobcoaches die een beroepserkenning willen behalen.Als vereniging vindt Noloc het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals en jobcoaches herkenbaar zijn voor opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert Noloc beroepserkenning. 

Het beroepsregister is openbaar en toegankelijk voor opdrachtgevers als cliënten. Wie in het beroepsregister staat mag het bijbehorende keurmerk extern uitdragen. 

Noloc staat voor kwaliteit. Dit is ook de reden dat Noloc haar leden toegang wil bieden tot diensten en producten die de basis vormen van Verantwoordelijk Zelfstandig Ondernemerschap. Dit is in het belang van de coach, de opdrachtgever als de cliënt. In het belang van de leden hebben wij in co-creatie een Beroeps- Algemene Aansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld.

Het certificaat voor de Noloc Beroeps- en Algemene Aansprakelijkheidsverzekering kunt u direct afsluiten via de webite bavXL.nl 

Voor het zekerstellen van inkomen bij ziekte of een ongeval kunnen de leden gebruik maken van aovXL Bewust en Gezond Ondernemen.

aovXLBEREKENING AANVRAGEN

Diverse Noloc leden zijn ook actieve golfers. Ook hier bieden wij u een volwaardige oplossing tegen een minimale investering.

GolfverzekeringPREMIE BEREKENEN

Investeren in het veilig stellen van uw zelfstandigheid en onafhankelijkheid is voor elke zelfstandige professional belangrijk. Regel het snel, vertrouwd en deskundig bij Kendall Mason.