Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

ABvC

Om de professionaliteit van het beroep Counsellor verder te vergroten, werd in 1997 de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) opgericht. 

Enkele jaren geleden heeft de ABvC als speerpunt voor haar beleid “het op de kaart zetten van counselling” tot haar prioriteit gemaakt, en daarmee de professionalisering van de counsellor. Dat proces gaat hand in hand; immers de beroepsvereniging kan alleen dan voor kwalitatieve hulpverlening garant staan indien de counsellors die daarbij zijn aangesloten aan de eisen en kwaliteiten voldoen om de cliënt op professionele en effectieve wijze te ondersteunen en begeleiden.

Samen met het bestuur van de ABvC hebben wij een pakket aan verzekeringen ontwikkeld, welk deel uitmaken van het ABvC lidmaatschap. 

  • Algemene en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Juridische Helpdesk;
  • Rechtsbijstandsverzekering inzake de klachtencommissie.

Het certificaat voor de avb en ba-verzekering kunt u aanvragen via de ledensite van ABvC. Voor het zekerstellen van het inkomen bij ziekte of een ongeval kunnen de leden gebruik maken van aovXL Bewust en Gezond Ondernemen.

aovXL Berekening aanvragen

Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van counsellor. De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

Golfverzekering Premie berekenen

Investeren in het veilig stellen van uw zelfstandigheid en onafhankelijkheid is voor elke zelfstandige professional belangrijk. Regel het snel, vertrouwd en deskundig bij Kendall Mason.