Kendall Mason Blog

Zelf niet ziek en toch een aov uitkering?

Stel je raakt arbeidsongeschikt. Hoe zit het dan met de financiële gevolgen voor u en uw gezin? Je hoort er vaak allerlei verhalen over. Maar hoe zit het nu echt?

Wij vertellen het ware verhaal van echte ondernemers. Want soms hoef je als ondernemer zelfs niet ziek te zijn, maar kan je door omstandigheden tijdelijk niet werken.   

Elke situatie is uniek 
Volgens arbeidsdeskundige Mattie is elk mens in elke situatie uniek. Hij zegt dan ook, dat er eigenlijk geen standaardoplossingen zijn. In zijn werk merkt Mattie vaak dat ondernemers in lichte paniek raken als ze plotseling arbeidsongeschikt raken. Het eerste wat hij probeert te doen, is rust creëren. Ook in situaties waarbij de ondernemer in kwestie zelf niet ziek is, maar door andere omstandigheden voor een langere periode niet zal kunnen werken.     

De menselijke maat  
Mattie komt vaak bij zelfstandige professionals over de vloer. Hij vertelt: “Als deze ondernemers uitvallen, staat direct hun bedrijfscontinuïteit op het spel" 

Ze vragen zich af hoe het verder moet met hun bedrijf en hoe het zit met hun inkomen. Ook is een belangrijke vraag "hoe ze weer beter kunnen worden.” Daarom begint Mattie altijd eerst met rust creëren en luisteren naar wat de ondernemer zelf te vertellen heeft. Vervolgens gaat hij kijken naar wat de voorwaarden van de verzekering nu daadwerkelijk voor deze ondernemer betekenen. “Ik ga keer op keer op zoek naar de menselijke maat”, bevestigt Mattie.   

Zelf niet ziek en toch een aov uitkering?

Zelf niet ziek en toch niet kunnen werken 
Ook verzekeraars vinden de menselijke maat belangrijk. Dat bewijzen hun inspanningen om ondernemers te helpen die zelf geen lichamelijke of psychische klachten hebben, maar toch uitvallen. 

Bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig ziek kind dat alle aandacht nodig heeft. Mattie: “Dat was bijvoorbeeld het geval bij een Interim Manager. Hij was formeel niet ziek, maar de frequente ziekenhuis bezoeken met zijn kind maakten het voor hem onmogelijk om de werkzaamheden te doen die nodig waren. Onze oplossing was om hem een onverplichte uitkering te betalen zodat hij in de gelegenheid gesteld werd om voor zijn zieke kind te zorgen.”    

Zo’n oplossing geeft dus rust binnen een gezin in een moeilijke tijd. “Er zijn ondernemers geweest die verzekeraar een jaar lang ondersteunden. Daarbij keken we naar wanneer de situatie weer stabiel genoeg was om het ondernemerschap voort te zetten. 

Onze klanten willen hulp krijgen zodat ze zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen in hun eigen onderneming.”  

Tags: aov