Kendall Mason Blog

Misverstanden over de AOV!

Er zijn veel vooroordelen over de ao-verzekering, veelal gebaseerd op fabels. Tijd om de vooroordelen weg te nemen en uw mening bij te stellen o.b.v. feiten!

Onder zelfstandige professionals leven nog steeds vooroordelen over het belang van inkomenszekerheid. De oorzaak is onvoldoende kennis en  teveel luisten naar zogenaamde “aov-experts”. Ook sluiten zelfstandigen een aov af, zonder een advies en zijn dan teleurgesteld omdat de verzekering niet de dekking biedt die zij verwachten. Tot slot zijn er personen die niet gehinderd door kennis van zaken het ene vooroordeel na het andere de wereld in helpen.

Als specialist op inkomenszekerheid vinden wij het jammer dat deze vooroordelen nog steeds de ronde doen. Het is tijd uw mening bij te stellen o.b.v. feiten!

1) Ik raak niet arbeidsongeschikt, mijn buurman wel!

Een vaak gehoord argument is “mij gebeurt niets”. Toch heeft jaarlijks circa 1 op de 10 ondernemers te maken met arbeidsongeschiktheid. Het inkomen van de partner wordt aangesproken, de spaarrekening wordt geplunderd en de overwaarde van de woning wordt opgegeten. Alles waarvoor u gewerkt heeft is weg en de bijstand uw vangnet en grootste vriend.

2) Het is een beter om zelf te sparen?                                                                                                                                                                    

Goed idee, echter sparen om uw inkomen op te vangen over de duur van jaren is voor weinigen weggelegd. Het is creëren van schijnzekerheid. Stel, u bent 45 jaar, netto inkomen € 60.000,-. Uw vaste en variabele kosten zijn € 45.000,- per jaar.

In theorie kunt u € 15.000 x 20 jaar =  € 300.000,- bij elkaar sparen. Uw verlies aan inkomen is € 45.000 x 20 jaar = €  900.000,-. Rekening houdende met inflatie dus ruim 1 miljoen euro. Maak deze rekensom voor uzelf. U zult zien dat zelf sparen geen realistisch alternatief is!

aovXL Berekening aanvragen

3) De premie is zo hoog?                                                                                                         

“Honderden euro’s per maand” vernamen wij van de ondernemers toen wij hen vroegen of zij enig idee hebben hoeveel een ao-verzekering per maand zou kosten. Na inventarisatie bleek dat aan alle wensen voldaan kon worden voor circa € 90,- netto per maand. Bij 30 declarabele uren per week, liggen de kosten voor een kwalitatief goede ao-verzekering rond de Euro 0,90 en 1.40 netto per uur.        

Dit is toch niet veel als daar seen structureel inkomen van tienduizenden euro's tegenover staat?                                                         

4) Mijn partner heeft inkomen?

Dit is een vreemderedenering. Leunen op het inkomen van een partner is niet logisch want juist onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn de belangrijke redenen van zelfstandige professionals. Als u beiden inkomen heeft en 1 inkomen valt weg is het verleis aan inkomen vaak tienduizende euro's. Kunt u dit structureel zelf compenseren? 

Daarnaast is het statistisch gezien de meest onbetrouwbare bron van inkomsten.

Beschermen van uw inkomen is slim ondernemen!

Elk bedrijf doet aan risicomanagement, dat noemen wij "verantwoordelijk ondernemerschap". Draag risico's die u zlef niet kunt financieren over. Steek als zelfstandige professional u kop niet in het zand. Bescherm op een verstandige wijze uw grootste bezit.

Doet u het niet voor uzelf, doe het dan voor uw gezin! Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

aovXL Berekening aanvragen