Kendall Mason Blog

Misverstanden over de AOV!

Er zijn veel vooroordelen over de ao-verzekering, veelal gebaseerd op fabels. Tijd om de vooroordelen weg te nemen en uw mening bij te stellen o.b.v. feiten!

Wij zien dat de vooroordelen onder zelfstandigen onstaan door onvoldoende kennis en door teveel luisten naar zogenaamde “aov-experts”. Niet zelden sluiten zelfstandigen een aov af, zonder een gedegen advies en zijn dan teleurgesteld omdat de verzekering niet de dekking biedt die zij verwachten. Tot slot zijn er personen die niet gehinderd door kennis van zaken het ene vooroordeel na het andere de wereld in helpen.

Als specialist op het gebied van de aov vinden wij het jammer dat deze vooroordelen nog steeds de ronde doen. Dit zorgt ervoor dat veel zelfstandigen op verkeerde informatie beslissingen nemen. Het is tijd uw mening bij te stellen o.b.v. feiten!

1) Ik raak niet arbeidsongeschikt, mijn buurman wel!

Uit onderzoeken blijkt dat circa 55% van de ondernemers zich niet verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Een vaak gehoord argument is “mij gebeurt niets”. Toch heeft jaarlijks circa 1 op de 12 ondernemers te maken met arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep. Het inkomen van de partner wordt aangesproken, de aanwezige spaarrekening geplunderd en de overwaarde van de eventuele woning wordt opgegeten. Na 7 tot 12  jaar is alles waarvoor is gewerkt weg en de bijstand uw vangnet en grootste vriend.

2) Het is een beter om zelf te sparen?                                                                                                                                                                    

Goed idee, echter dit is voor zeer weinigen weggelegd. Het staat gelijk aan het creëren van schijnzekerheid. Stel, u bent 45 jaar, inkomen € 60.000,-. Uw vaste en variabele kosten zijn € 45.000,- per jaar.

In theorie kunt u € 15.000 x 20 jaar =  € 300.000,- bij elkaar sparen. Uw verlies aan inkomen is € 45.000 x 20 jaar = €  900.000,-. Rekening houdende met inflatie dus ruim 1 miljoen euro.  Maak deze rekensom voor uzelf. U zult zien en ervaren dat zelf sparen voor weinig zelfstandigen een realistisch alternatief is!

aovXL Berekening aanvragen

3) De premie is zo hoog?                                                                                                         

“Honderden euro’s per maand” vernamen wij van de ondernemers toen wij hen vroegen of zij enig idee hebben hoeveel een ao-verzekering per maand zou kosten. Na inventarisatie bleek dat aan alle wensen voldaan kon worden voor circa € 90,- netto per maand. Bij 30 declarabele uren per week, liggen de kosten voor een kwalitatief goede ao-verzekering rond de Euro 0,90 en 1.40 netto per uur.                                                                        

4) Mijn partner heeft inkomen?

Dit is een rare redenering. Leunen op het inkomen van een partner is niet logisch want juist onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn de belangrijke redenen van zelfstandige professionals. Ook is het statistisch gezien een onbetrouwbare bron van inkomsten.

Beschermen van uw inkomen is slim ondernemen!

Het overhevelen van risico's die u zelf niet kunt dragen is verstandig. Elk bedrijf doet aan risicomanagement, dat noemen wij "verantwoordelijk ondernemerschap". Steek als zelfstandige professional u kop niet in het zand, en bescherm op een verstandige wijze uw grootste bezit. Doet u het niet voor uzelf, doe het dan voor uw gezin! Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

aovXL Berekening aanvragen