Kendall Mason Blog

Iedereen zou een BA-verzekering moeten hebben!

Mensenwerk leidt tot fouten. Ook kleine foutjes kunnen grote financiële gevolgen hebben. De beroepsaansprakelijkheids-verzekering (bav) is het fundament onder uw zelfstandigheid.

Gaan we in Nederland ook richting een claimcultuur?

Echt Amerikaanse toestanden zullen we hier niet krijgen, maar het wordt steeds normaler dat opdrachtgevers hun vermogensschade verhalen op degene die de deze naar hun mening heeft veroorzaakt. U dus! Vermogensschade wordt gedefinieerd als "de in geld meetbare aantasting van het vermogen". 

  • Verlies of beschadiging van materiële vermogensbestanddelen;
  • Verlies of beperking van tot het vermogen behorende rechten;
  • Derving van inkomsten;
  • Verlies van verwacht voordeel;
  • Ontstaan van verplichtingen;
  • Het doen van noodzakelijk geworden uitgaven.

Zonder een goede ba-verzekering bent u aangeschoten wild!

Veel zelfstandigen hebben alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee bent u verzekerd tegen materiële schade en/of letselschade. Eigenlijk een niet zo belangrijke verzekering.

bavXL Direct Berekenen en Afsluiten

U zou verzekerd dienen te zijn tegen het maken van een beroepsfout.  Deze fouten leiden tot hoge financiële claims en juridische kosten om u te verweren. Alleen een ba-verzekering geeft u de bescherming die u dan o zo nodig heeft. 

Bij een claim heeft u niet direct slapeloze nachten en hoeft u geen faillissement aan te vragen. De premie is laag (een paar honderd euro) dus daar hoeft u het niet voor te laten.

Iedereen zou een BA-verzekering moeten hebben!

BA-verzekering is een teken van professioneel ondernemerschap!

Dat is de reden dat steeds meer bedrijven, interim bureaus en verzekering verplcht stellen. Zo weten zij dat als er iets door uw fout misgaat zij de schade kunnen verhalen. Ook vanuit Europeesche richtlijnen is het regen van deze verzekering aan te raden. 

Elke ondernemer een BAV!

Verstandige zefstandige professionals weten dat aansprakelijk gesteld knnen worden voor vermogensschade. In geval van een (vermeende) beroepsfout dekt een BAV de kosten van juridisch verweer en de mogelijke vastgestelde schade. Dat scheelt u heel veel geld kopzorgen!

bavXL Direct Berekenen en Afsluiten